Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TÜBİTAK ULAKBİM Derg...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Pamuk Tarımında Tapan Geçiş Sayısının Toprağın Fiziksel Özellikleri, Bitki Gelişimi ve Yabancı Ot Türlerine Etkisi

Authors: Gürsoy, Songül; Korkunç, Medet; Özaslan, Cumali;

Pamuk Tarımında Tapan Geçiş Sayısının Toprağın Fiziksel Özellikleri, Bitki Gelişimi ve Yabancı Ot Türlerine Etkisi

Abstract

Incotton (Gossypium hirsutum L.) agriculture, very loose soil results inreduced seed emergence and stand establishment because the contact between soiland seed is deficient. Therefore, the use of a planker before planting may helpfirm seedbeds and improve stand establishment. The objective of this study isto determine the effects of different pass numbers of the planker on soil bulkdensity, moisture content and cotton seed emergence. Also, weed species andplant growth parameters were determined in the study. The five treatmentsincluding different soil planking levels (P0, untreated control; P1, one passof planker; P2, two passes of planker; P3, three passes of planker; P4, fourpasses of planker) was compared by using completely randomized block designwith three replications. The results of the study indicated that while the soilbulk density and moisture content was increased with increasing the pass numberof planker, multi-pass of planker significantly reduced seed emergence rate andSPAD value. The highest seed cotton yield per plant was found at P1 (one passof planker) treatment. Also, soil planking levels affected the weed species andthe density of this species. Control plots (P0) had higher weeds species than othertreatments. In conclusion, the findingsof this research suggest that multi-pass of planker may reduce seed emergenceand cotton yield although it increases the moisture content at 0-10 cm soildepth which has positive effect on seed emergence, under the soil and climateconditions like the experimental field.

Pamuk (Gossypium hirsutum L.)tarımında, toprağın fazla gevşek olması, tohumun toprakla temasını azalttığıiçin bitkinin çimlenmesi ve çıkışında düşüşlere neden olmaktadır. Bu nedenle, bitkiçıkış oranını ve gelişimini artırmak için ekim öncesi tarlaya en az 2-3 keztapan çekilerek, toprak bastırılmaktadır. Bu çalışmada, tapanın farklı geçişsayılarının, toprağın hacim ağırlığı, nem içeriği ve tohum çıkış oranınaetkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, çalışmada yabancı ot türleri vebitki gelişim parametreleri belirlenmiştir. Beş farklı tapan geçiş sayısının(P0, kontrol; P1, tapanın bir defa geçişi; P2, tapanın iki defa geçişi; P3,tapanın üç defa geçişi; P4, tapanın dört defa geçişi) denendiği çalışma,tesadüf blokları deneme desenine göre, üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür.Çalışmanın sonuçları, tapan geçiş sayısındaki artışın, toprak hacim ağırlığı venem içeriğinde artış meydana getirdiğini, fakat bitki çıkış oranını ve SPAD değeriniönemli ölçüde azalttığını göstermiştir. En yüksek bitkideki kütlü pamuk verimi,P1 uygulamasında elde edilmiştir. Ayrıca, tapan geçiş sayısının, denemealanındaki yabancı ot tür sayısını da önemli düzeyde etkilediği görülmüştür.Kontrol parsellerindeki yabancı ot tür sayısının daha yüksek olduğugözlenmiştir. Sonuç olarak, bu denemenin sonuçları, ekim derinliğindekitoprağın nem içeriğini olumlu yönde etkilemesine rağmen, aynı iklim ve toprakkoşullarında tapanın birden fazla geçiş sayısının bitki çıkış ve verimindedüşüşlere neden olabileceğini göstermektedir. 

Country
Turkey
Related Organizations
Keywords

Moisture content, Toprak hacim ağırlığı, Mühendislik, Seed emergence, Cotton, Pamuk, Tapan çekme, Toprak hacim ağırlığı,Pamuk,Nem içeriği,Tohum çıkış oranı,Tapan çekme, Bulk density, Engineering, Tohum çıkış oranı, Bulk density;Cotton;Moisture content;Seed emergence;Soil planking, Bulk density,Cotton,Moisture content,Seed emergence,Soil planking, Soil planking, Toprak hacim ağırlığı;Pamuk;Nem içeriği;Tohum çıkış oranı;Tapan çekme, Nem içeriği

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average