Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2012

Objectives and goals of national digitisation strategies

Zariņš, Uldis;
Open Access
Published: 01 Jan 2012
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract
In order to perform the strategic planning of digitisation of cultural heritage on a national level it is neccessary to identify the main strategic goals of digitisation and tasks which will be performed in order to implement those goals. One of the possible ways to identify those goals is to analyse other documents where these goals and tasks are defined. The aim of this research is to carry out such an analysis and to identify the goals and tasks which could be used in a creation of a new national strategy of digitisation of cultural heritage. During the research it was concluded that it is not possible to extract universal re-usable goals and tasks of digitisation from the documents analysed, however it was possible to create a conceptual model of the strategic planning of digitisation which can be used in creation of national strategies of digitisation.
Veicot kultūras mantojuma digitalizācijas stratēģisko plānošanu nacionālā līmenī, ir nepieciešams identificēt galvenos stratēģiskos digitalizācijas mērķus un uzdevumus, kas vērsti uz šo mērķu īstenošanu. Viens no veidiem, kā to paveikt, ir analizējot citus dokumentus, kuros šie mērķi un uzdevumi definēti. Pētījuma mērķis ir veikt šādu analīzi un identificēt šos mērķus un uzdevumus, kas varētu tikt izmantoti, veidojot jaunas nacionālās kultūras mantojuma digitalizācijas stratēģijas. Pētījuma rezultā neizdevās identificēt atkārtoti izmantojamus digitalizācijas mērķus un uzdevumus, kas izriet no analizētajiem dokumentiem, toties izdevās izveidot digitalizācijas stratēģiskās plānošanas konceptuālo modeli, kas var tikt izmantots nacionālo digitalizācijas stratēģiju veidošanā.
Subjects

Komunikācijas zinātne

Related Organizations
moresidebar