Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Digitization of public administration in Latvia

Authors: Bikovska, Lelde;

Digitization of public administration in Latvia

Abstract

The theme of the bachelor's thesis is "Digitalisation of public administration in Latvia", because in today's world it is very important to keep up with the times, adapting to the society's habits. The aim of the work is: to understand how public administration forms its digitalisation framework and what is the interaction between the digitalisation of public administration and the principles of good governance in Latvia. In order to achieve the goal set in the work, the theory is summarized, theories of good governance, e-government and new public administration are analyzed, thus evaluating what a modern state should look like in general. In the empirical part of the work, the research of government declarations in the period from 2014 to 2019 was researched in order to get an idea of the directions of action set by the government. The methodology of qualitative research was used in the work, to which the following methods were subordinated: qualitative content analysis to determine the direction of digitalisation of public administration and policy analysis, thus looking in more detail at the measures taken. As part of the work, the government's activities were analyzed through six principles of good governance. In the course of the research, it was concluded that Latvia observes the principles of good governance when developing the digitalisation of public administration.

Bakalaura darba tēma ir “Publiskās pārvaldes digitalizācija Latvijā”, jo mūsdienu pasaulē ir ļoti svarīgi sekot līdzi laikam, pielāgojoties tam, kāda ir sabiedrība uz tās paradumi. Šī darba mērķis ir izprast, kādā veidā valsts pārvalde veido savu digitalizācijas ietvaru un kāda ir mijiedarbība starp valsts pārvaldes digitalizāciju un labas pārvaldības principiem Latvijā. Darba mērķis ir: Lai sasniegtu darbā noteikto mērķi, darbā tiek veikta teorijas apkopošana, tika analizēti labas pārvaldības, elektroniskās pārvaldības un jaunās publiskās pārvaldības teorijas, tādējādi izvērtējot to, kādai vispār ir jābūt modernai valsts. Darba empīriskajā daļā veikta valdību deklarāciju izpēte laika periodā no 2014. – 2019. gadam, lai gūtu priekšstatu, kādi ir valdības noteiktie rīcības virzieni. Darbā tika izmantota kvalitatīvā pētījuma metodoloģija, kam tika pakārtotas sekojošas metodes: kvalitatīvā kontentanalīze, lai noteiktu, kāds ir valsts pārvaldes digitalizācijas virziens un rīcībpolitikas analīze, tādējādi sīkāk apskatot, kādi ir veiktie pasākumi. Darba ietvaros, valdības darbības tika analizētas ar sešu labas pārvaldes principu starpniecību. Pētījuma gaitā tika secināts, ka Latvija veidojot valsts pārvaldes digitalizācijas pilnveidošanu ievēro labas pārvaldības principus.

Country
Latvia
Related Organizations
Keywords

Laba pārvaldība, Digitalizācija, Politikas zinātne, E-pārvaldība, Valsts pārvalde

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.