Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

Ko vēlas mūsu lietotāji?

Authors: Putniņa, Aija;
Abstract

Libraries, as everything else have to change in the time. And our changes are affected by our users. Yet do all of us know the main needs for our users? What exactly our users are looking for and what are they finding in libraries? All academic libraries definitely are searching for answers to these questions. And staff of the Library of University of Latvia also tries to find out what are the main needs of our users. The main user group in the Library of University of Latvia are students, so the poster finds the answers to questions that are directed towards the students. The poster will answer to four questions: how can we involve students in the life of the library, how can we to inform university students about the possibilities what library offers, what are the student main needs, what they may expect from us in the future. Questions of the poster are based on the example of the Library of the University of Latvia, but the ideas will be useful not only in libraries in Latvia and Baltic States, but also around the world. Our user’s satisfaction and attitude is important not only in daily work and communication, but it also affects the library strategy, university policy documents and financing.

Bibliotēkām tāpat kā visam citam ir jāmainās līdzi laikam. Un mūsu izmaiņas ietekmē mūsu lietotāji. Bet vai mēs visi zinām, kādas ir galvenās mūsu lietotāju vēlmes? Kas ir tieši tas, ko mūsu lietotāji meklē un arī atrod bibliotēkās? Ikviena akadēmiskā bibliotēka noteikti ir meklējusi atbildes uz šiem jautājumiem. Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbinieki arī cenšas noskaidrot, kādas tad ir lietotāju galvenās vajadzības mūsu bibliotēkā. Tā kā LU Bibliotēkas galvenā lietotāju grupa ir studenti, tad plakātā atrastas atbildes ir vērstas studentu virzienā. Plakāts atbildēs uz četriem jautājumiem: kā iespējams iesaistīt studentus bibliotēkas dzīvē, kā informēt augstskolas studentus par iespējām, ko sniedz bibliotēka, kādas ir galvenās studentu vajadzības, ko no mums gaidīs nākotnē. Stenda referātā apskatītie jautājumi ir balstīti LU Bibliotēkas piemērā, taču ietvertās idejas būs noderīgas ne tikai bibliotēkām Latvijā un Baltijā, bet arī citur pasaulē. Jo mūsu lietotāju apmierinātība un attieksme, taču ir nozīmīga ne tikai ikdienas darbā un komunikācijā ar viņiem, bet ietekmē arī bibliotēkas stratēģiju, universitātes politikas dokumentus un budžeta sadali.

Stenda plakāts sagatavots LU 71. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdei, 31.01.2013.

Country
Latvia
Related Organizations
Keywords

Library users, Main user needs, User wishes

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
Average
Average
Average
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.