publication . Bachelor thesis . 2020

Aplicación móbil de control e xestión agroforestal

Pardiñas Rodríguez, Damián;
Open Access Galician
  • Published: 01 Sep 2020
  • Country: Spain
Abstract
[Resumo] Os sectores forestal e da agricultura teñen un gran peso na economía a nivel nacional e, especialmente, en Galicia. Unha mostra diso é o feito de que arredor do 65% do terreo parcelario de Galicia é masa forestal. Os labores de agricultura e forestais conlevan unha gran carga de traballo e organización, dende o control dos traballos realizados sobre cada parcela ata a xestión económica dos gastos e beneficios derivados das mesmas. Existen moitos traballos que necesitan dun exhaustivo control, por exemplo, a localización de certas parcelas pola dificultade que presenta a xeografía da nosa contorna ou o control de produtos fitosanitarios que deben ser apl...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Aplicación móbil, Agricultura, Agrotab, Forestal, Xeolocalización, Parcela, Xestión, Control, Mobile app, Flutter, Android, iOS, Agriculture, Forestry, Geolocation, Plot, Management
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue