publication . Bachelor thesis . 2020

Castelao como base do pensamento económico de Galicia encol da problemática dos recursos naturais

Díaz Santiso, Borja;
Open Access Galician
  • Published: 01 Jan 2020
  • Country: Spain
Abstract
[Resumo]: O sector primario (e os recursos naturais que este emprega) sempre foron moi importantes e interesantes para o seu estudo económico e por ende, para o desenvolvemento da economía galega. Por outra banda, Castelao é unha das personalidades máis destacadas da historia de Galicia e o seu libro, Sempre en Galiza é dos ensaios máis recoñecidos escritos en lingua galega. Neste ensaio, Castelao xa analiza a situación do emprego dos recursos naturais de Galicia e na necesidade de realizar cambios para mellorar o seu uso. Porén, o presente traballo non se restrinxe ao pensamento de Castelao; senón que tomando como base o seu ideario e apoiándose en aportacións ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Castelao, Galicia, Agricultura, Gandaría, Pesca, Livestock, Agriculture, Fishing
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue