publication . Master thesis . 2015

Seed Drill for the NMBU Agricultural Mobile Robotic Platform; Mechanical Design and Calculations

Lillekvelland, Rasmus;
Open Access Norwegian
  • Published: 31 Jul 2015
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Country: Norway
Abstract
Denne oppgaven tar for seg design med dimensjonerende styrkeberegninger for en såmaskin til en landbruksrobot utviklet ved NMBU i 2014. For å forsøke å effektivisere arealbruken i jordbruket ble det bestemt at denne skulle så frøene i et bestemt mønster på jordet. Det finnes ingen utbredte konsepter som sår på denne måten i dag. Gjennom en funksjonsanalyse ble hovedoppgavene til maskinen kartlagt til oppbevaring av frø, matemekanisme, frøplassering, tildekking og heisemekanisme. Deretter ble ulike løsninger for disse funksjonene, både eksisterende og nye, drøftet. Hele konseptutviklingsfasen ble gjort i samarbeid med Kristian Hoås og Dagfinn Klem Hafnor. Maskine...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Såmaskin, Autonom, Thorvald, Landbruk, Seed drill, Agriculture, Såmaskin, Autonom, Thorvald, Landbruk, Seed drill, Agriculture, :Technology: 500 [VDP]
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue