publication . Master thesis . 2020

Videreutvikling av den autonome landbruksroboten Thorvald : vibrasjonsdemping og mulige designforbedringer for økt funksjonalitet og ytelse

Elvheim, Endré Werner;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Country: Norway
Abstract
Dagens landbruk er preget av store og tunge jordbruksmaskiner som i kombinasjon med større mengder regn har ført til flere utfordringer. Et sentralt problem er komprimering av jorda, jordpakking, som blant annet fører til avlingstap og materielle ødeleggelser. Videre medfører det stadig våtere klimaet et kortere innhøstingsvindu, og det er derfor viktig at en får utnyttet innhøstingsvinduet så effektivt som mulig. En mulig løsning på problemet er derfor å satse på autonome lettvektsroboter som er i stand til å samhandle og utføre noen av de samme oppgavene som en traktor ute på jordet. Hovedmålet for oppgaven er at den eksisterende klippekonfigurasjonen av den a...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Agriculture, Roboter, Knivbjelker, :Technology: 500::Mechanical engineering: 570 [VDP], Agriculture, Roboter, Knivbjelker
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue