publication . Article . 2018

«Timber-frontierens» spredning til Nord-Norge 1866-1886. Forutsetninger, forløp og konsekvenser

Lorås, Jostein;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Utover 1800-tallet ble de europeiske skogene stadig hogd mer intensivt og den såkalte «timber-frontieren» spredde seg også til nordområdene. På denne bakgrunnen diskuterer artikkelen økonomiske og sosiale konsekvenser av industrikapitalismens skogavvirkning på indre Helgeland, som ble initiert av et engelsk kompani. I den subsistensorienterte økonomien var skogen som ressurs brukt langsiktig, noe som imidlertid ble endret da skogen ble gjenstand for spekulasjon. I løpet av om lag 20 år ble skogen hogget. Størrelsen på trærne gikk dramatisk ned, langt over en million trær ble felt og bygningstømmer manglet stedvis. Samtidig ble brukere fratatt tradisjonelle retti...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Timber-frontier, international capital, subsistence-oriented economy, forestry, marginalization, Timber-frontier, international capital, subsistence-oriented economy, forestry, marginalization
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue