publication . Report . 2018

Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder

Andersen, Gørli E. Bruun; Tombre, Ingunn;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Andersen, G. E. B. & Tombre, I. M. 2018. Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. NINA Rapport 1402. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter registreringer av grågjess (Anser anser) og hvitkinngjess (Branta leucopsis) på landbruksarealer i Tønsberg og Sande kommune, Vestfold, i vekstsesongene 2016 og 2017. Rapporten presenterer også utfordringer med gjess rapportert av grunneiere i Sande kommune på et møte arrangert av kommunen. Vestfold er et viktig korn og grønnsaksproduserende fylke i Norge, og økende forekomster av gjess har også bidratt til økende konflikter med landbruksinteresser. Om...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, grågås, hvitkinngås, overvåkning, arealbruk, åkervekster, landbruk, konflikter, forvaltning, greylag goose, barnacle goose, monitoring, habitat use, crop, agriculture, conflicts, management, :Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480 [VDP]
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue