publication . Report . 2017

Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla. Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016

Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Bergan, M. A. og Aanes, K. J. 2017. Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla - Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016 - NINA Rapport 1343. 70 s. Denne rapporten presenterer kortfattede resultater, tilstandsklassifiseringer og vurderinger fra bunndyrundersøkelser og stikkprøvetaking av vannkvalitet senhøsten 2016. Undersøkelsene er utført ved 30 stasjoner i 27 vannforekomster i vannområde Orkla. Resultatene fra 2016 viser at det for mange vannforekomster er «God» eller «Svært god» økologisk eller vannkjemisk tilstand. Mange av disse hadde høsten 2016 liten eller ingen påvirkning som overskrider eller truer vannfo...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Vannområde Orklavassdraget, Sør-Trøndelag, Vannforskriften, Overvåking, Bunndyr, Vannkvalitet, Påvirkning, Gruvevirksomhet, Landbruk, Bekker, Norway, Water frame directive, streams, monitoring, macroinvertebrates, water quality, mining, agriculture
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue