publication . Report . 2013

Nordisk kongeørnsymposium 2013

Nygård, Torgeir; Auran, Jo Anders; Gjershaug, Jan Ove; Knoff, Carl; Østerås, Tom Roger;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Symposiet på Hjerkinn, Dovrefjell var det 15nde i rekken av kongeørnsymposier i Norden. De fleste har vært holdt i Sverige, men ca. hvert annet år holdes de i et av de andre nordiske lan-dene. Hovedfokus er å oppdatere bestandsutviklingen av kongeørna i Norden, presentere ny forskning, samt nytt innenfor forvaltningen, og deltakerne spenner fra profesjonelle forskere og forvaltere, til feltfolk og interesserte amatørornitologer. Årets symposium holdt til i den gamle militærforlegningen på Hjerkinn, som er gjort om til hotell/vandrerhjem etter at det militære sky-tefeltet på Hjerkinn ble nedlagt. Årets symposium samla ca. 90 deltakere fra alle nordiske land, med ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: kongeørn, Aquila chrysaetos, Norden, Norge, Sverige, Finland, Danmark, forskning, forvaltning, bestand, bestandsutvikling, DNA, stabil isotopteknikk, satelittmerking, skogbruk, overvåking, ørneskader, golden eagle, Nordic countries, Norway, Sweden, Denmark, research, management, population, population dynamics, stable isotope technique, satellite tagging, forestry, monitoring, predation on livestock, kongeørn, Aquila chrysaetos, Norden, Norge, Sverige, Finland, Danmark, forskning, forvaltning, bestand, bestandsutvikling, DNA, stabil isotopteknikk, satelittmerking, skogbruk, overvåking, ørneskader, golden eagle, Nordic countries, Norway, Sweden, Denmark, research, management, population, population dynamics, stable isotope technique, satellite tagging, forestry, monitoring, predation on livestock
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue