publication . Master thesis . 2012

Systemarkitektur for romlig-temporal database med informasjon om jordbruksarealer og dyrkingsjord i Norge

Nystuen, Ingvild;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 27 Apr 2012
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Country: Norway
Abstract
Formålet med denne oppgaven er å skissere et informasjonssystem for å følge utviklingen av tilgjengelig jordbruksjord i Norge. Oppgaven er avgrenset til å lage en romligtemporal datamodell og database for et nytt datasett som jeg kaller TilgjengeligJord. TilgjengeligJord inneholder alle områder som enten er, eller har vært, jordbruksareal eller dyrkingsjord i Digitalt markslagskart (DMK) eller jordbruksareal i AR5 (AR5). Informasjonssystemet skal oppdateres årlig fra ajourført AR5. Det skal kunne svare på en rekke skisserte brukstilfeller. Teorien om romlige-temporale databaser går flere tiår tilbake i tid. Det finnes internasjonalt anerkjente standarder på områ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: datamodeller, jordbruksareal, dyrkingsjord, jordbruk, utvikling, development, agriculture, farming, Norway, :Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426 [VDP], :Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910 [VDP], datamodeller, jordbruksareal, dyrkingsjord, jordbruk, utvikling, development, agriculture, farming, Norway
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue