publication . Master thesis . 2008

Grafické prostředí pro simulaci robotů

Malina, Michal;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato práce se zabývá modelováním a simulací chování robotů. Nejprve je vysvětlen přínos takovýchto simulací. Dále pak je popsáno obecné schéma robota. Poté výběr konkrétního prostředí, ve kterém bude robot simulován. Je uveden návrh tohoto robota a vysvětlena implementace v konkrétním prostředí. Pak již následuje návrh a realizace rozhranní, přes které je možné s robotem komunikovat. Výsledkem je autonomně se pohybující robot schopný reagovat na překážky a vyhýbat se jim. Je schopen také vytvářet mapu okolního prostředí. S využitím této mapy dokáže najít optimální cestu k zadanému cíli s využitím algoritmu A* a tohoto cíle dosáhnout. Je možné i využití více robo...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Robotika, simulace robota, senzor, Microsoft Robotics Studio, Blender Creator, Dashboard, tvorba mapy, A*, navigace., Robotics, robot simulation, sensor, the map creation, navigation.
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue