publication . Bachelor thesis . 2013

Estudi i implementació d'un robot controlat via Internet

Arrieta Aymemí, Jordi;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Aquest projecte consisteix en la implementació d'un sistema mòbil amb rodes que es desplaça segons les dades que rep d'un servidor d'Internet. Alhora es comunica amb el port sèrie del PC per escriure un log de totes les accions que realitza. Este proyecto consiste en la implementación de un sistema móvil con ruedas que se desplaza según los datos que recibe de un servidor de Internet. Al mismo tiempo se comunica con el puerto serie del PC para escribir un log de todas las acciones que realiza. This project involves the implementation of a mobile system with wheels that moves according to data received from an Internet server.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Telemàtica, sistemes encastats, robòtica, Specialization in Telematics [Foundation Degree in Telecommunications], robotics, embedded systems, Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad de Telemática, robótica, sistemas empotrados, Mobile robots, Robots mòbils -- TFC, Robots móviles -- TFC
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue