publication . Article . 2015

Rozwój turystyki konnej na obszarach wiejskich

Katarzyna Iliev;
  • Published: 10 Dec 2015 Journal: Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, volume 16, pages 49-58 (issn: 1899-7228, Copyright policy)
  • Publisher: Index Copernicus
Abstract
<jats:p>Niniejsza praca porusza problematykę rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich. Autorka skupia się na przedstawieniu sylwetki osób uprawiających jeździectwo, ich motywacji oraz cech charakteru. Formułuje tezę, że osoby uprawiające turystykę konną uważają kontakt ze zwierzęciem w naturalnym otoczeniu za idealny sposób na udany relaks, wypoczynek czy wspaniałą przygodę. W dalszej części poświęcono uwagę rozwojowi infrastruktury na terenach wiejskich. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób – wyłącznie ze środowiska jeździeckiego. </jats:p>
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Socioeconomics, Rural tourism, Economy, Rural area, Geography
Any information missing or wrong?Report an Issue