publication . Article . 2013

Rola drugich domów w zrównoważonym rozwoju regionu turystycznego na przykładzie regionu Borów Tucholskich

Czesław Adamiak;
  • Published: 10 Dec 2013 Journal: Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, volume 12, pages 137-148 (issn: 1899-7228, Copyright policy)
  • Publisher: Index Copernicus
Abstract
<jats:p>Artykuł zawiera przegląd literatury oraz założenia i wstępne wyniki badań nad wpływem drugich domów na region turystyczny. Najpierw przedstawiono zjawisko drugich domów w Polsce na tle świata oraz rozmieszczenie i charakterystykę zjawiska na obszarze badawczym Borów Tucholskich. Następnie zaprezentowano wpływ drugich domów na obszary recepcji w warstwie środowiskowej, ekonomicznej i społecznej na podstawie literatury międzynarodowej oraz wstępnych badań terenowych.</jats:p>
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Geography, Forestry
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue