publication . Other literature type . External research report . 2018

Beef cattle in agroforestry systems - Bydło mięsne w systemach agroleśnych

Varga Anna; Mozsgai Jozsef; Vityi Andrea; Borek Robert;
Open Access Polish
  • Published: 01 Nov 2018
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Wypas na obszarach zadrzewionych ma ogromne znaczenie dla poprawy dobrostanu zwierząt. W kontekście zasad otrzymywania płatności bezpośrednich WPR i polityki rolnej, wypas w lesie i w zadrzewieniach może wciąż stanowić problem. Praca rolników, prowadzących wypas na gruntach zalesionych/zadrzewionych wiąże się ze znacznymi nakładami pracy na jednostkę powierzchni, ale hodowla zdrowych zwierząt, pozwalająca na uzyskanie mięsa o wysokiej jakości zwiększa również zyski. - Grazing of woody perennial areas is of paramount importance for the purposes of animal welfare. When applying for agricultural subsidies and developing agrarian policies, the use of forested or eve...
Subjects
free text keywords: : Diversification; sustainable, tree, alternative feeding resources, limousine, extensive livestock keeping, Hungary, Poland, Dywersyfikacja, zrównoważone użytkowanie gruntu, drzewo, zadrzewienia, alternatywna pasza, ekstensywny wypas, Węgry, Polska, Diversification; sustainable, tree, alternative feeding resources, limousine, extensive livestock keeping, Hungary, Poland, Dywersyfikacja, zrównoważone użytkowanie gruntu, drzewo, zadrzewienia, alternatywna pasza, ekstensywny wypas, Węgry, Polska
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Download fromView all 2 versions
Zenodo
Other literature type . 2018
Provider: Datacite
ZENODO
External research report . 2018
Provider: ZENODO
Zenodo
Other literature type . 2018
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue