publication . Book . 2014

Mid-field refuge from A to Z - Remiza od A do Z

Łowiec Polski Publishing House;
Open Access Polish
  • Published: 19 Mar 2014
Abstract
Remizy śródpolne to położone na terenach rolniczych zazwyczaj niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą zwierzętom dziko żyjącym korzystne warunki żerowe i osłonowe w czasie rozmnażania oraz w okresach niekorzystnych warunków pogodowych. Szczególną rolę w ekosystemach polnych odgrywają zadrzewienia i zakrzewienia. Wzbogacają one różnorodność populacji gatunków zwierząt i roślin żyjących w danym środowisku, pełnią funkcje ochronne, osłaniając gleby przed erozją, wpływają łagodząco na klimat przyległych do nich pól, poprawiają jakość wód gruntowych oraz podwyższają ich poziom,ograniczają wymywanie z gleby różnych...
Subjects
free text keywords: mid-field trees, mid-field refuge, biodiversity, wild game, hunting, mid-field trees, mid-field refuge, biodiversity, wild game, hunting
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Download fromView all 2 versions
Zenodo
Book . 2014
Provider: Datacite
Zenodo
Book . 2014
Provider: Datacite
ZENODO
Book . 2014
Provider: ZENODO
Any information missing or wrong?Report an Issue