publication . Conference object . 2018

ĢENĒTISKĀS DAUDZVEIDĪBAS IZMANTOŠANA STABILAS RAŽAS IEGUVEI BIOLOĢISKAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ

Locmele, I.; Legzdina, L.; Gaile, Z.; Kronberga, A.;
Open Access
  • Published: 20 Jun 2018
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Šajā pētījumā iegūtie ražas stabilitātes rezultāti vasaras miežu genotipu maisījumiem un kombinēto krustojumu populācijām liecina, ka ģenētiskā daudzveidība šķirnē var nodrošināt ražas stabilitāti pa gadiem un audzēšanas vidēm. Vienkāršo un salikto populāciju ražas rezultāti skaidrojami ar mazāku vecākaugu skaitu un to ražas potenciālu, jo atbilstošu vecākaugu izvēle ir viens no būtiskākajiem kritērijiem šķirņu veidošanā.
Subjects
free text keywords: Breeding, genetics and propagation
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image
Other Communities
  • Rural Digital Europe DESIRA Projects : Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe
Funded by
EC| LIVESEED
Project
LIVESEED
Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 727230
  • Funding stream: H2020 | RIA
Download fromView all 3 versions
Open Access
ZENODO
Conference object . 2018
Providers: ZENODO
Open Access
ZENODO
Conference object . 2018
Providers: Datacite
Open Access
Organic Eprints
Conference object . 2018
Any information missing or wrong?Report an Issue