Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2017

Narastająca dokumentacja elektroniczna wytwarzana wśród pracowników naukowych

Monika Weiss;
Open Access
Belarusian
Published: 26 May 2017 Journal: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, issue 7, pages 135-143 (issn: 1895-9075, eissn: 2544-5685, Copyright policy )
Publisher: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Abstract
We współczesnym świecie technologia jest nieodzownym elementem zarówno w sferze prywatnej, jak i służbowej. I mimo że nie przywiązujemy w życiu codziennym do tego dużej wagi, rozwój technologiczny pochłonął ludzi i przypomina o tym na każdym kroku. W obliczu dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji powstała nowa forma dokumentu – dokument elektroniczny. W badaniach zajęto się problematyką narastającej dokumentacji elektronicznej wśród pracowników naukowych pracujących na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza przeprowadzonych ankiet i wywiadów stała się podstawą tezy, że pracownicy naukowi decydują się na korzystanie z e-dokumentu częściej niż z dokumentacji analogowej. Elastyczność i dostępność tego rodzaju dokumentów zaczyna być jednak ogromnym problem w kwestii tworzących się w ten sposób spuścizn, które w przyszłości będą archiwizowane, być może w większości mając już postać dokumentacji elektronicznej.
Subjects by Vocabulary

Library of Congress Subject Headings: lcsh:Auxiliary sciences of history lcsh:C lcsh:Bibliography. Library science. Information resources lcsh:Z

Microsoft Academic Graph classification: Copernicus Engineering business.industry business Electronic document Flexibility (personality) Library science Element (criminal law) Digitization Documentation Face (sociological concept)

Subjects

dokumentacja elektroniczna, dokumenty elektroniczne, dokumentacja uczonych, Industrial and Manufacturing Engineering, Environmental Engineering

Related to Research communities
Rural Digital Europe
Download fromView all 3 sources
lock_open
moresidebar