publication . Book . 2004

Jordbrug og klimaændringer - samspil til vandmiljøplaner

Olesen, J. E.; Gyldenkærne, S.; Petersen, S. O.; Mikkelsen, M. H.; Jacobsen, B. H.; Vesterdal, L.; Jørgensen, A. M. K.; Christensen, B. T.; Abildtrup, J.; Heidmann, T.; ...
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2004
  • Country: Denmark
Abstract
De menneskeskabte klimaændringer skyldes udledning af drivhusgasser, især kuldioxid, metan, lattergas og CFC. Den samlede udledning af disse gasser er stigende og forventes frem til år 2100 at føre til en stigning den globale middeltemperatur på mellem 1,4 og 5,8 C. Variationsbredden er udtryk for variation i scenarierne for den fremtidige udledning af drivhusgasser og usikkerhed i klimamodellerne. Selv ved en stabilisering af atmosfærens indhold af drivhusgasserne på det nuværende niveau vil der ske en global temperaturstigning på yderligere1C. Beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende tendenser for Danmark i år 2100 i forhold til 1990 f...
Subjects
free text keywords: Agriculture, GHG, Aquatic environment, Nitrous oxide, Methane
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue