publication . Report . 2010

Produktivitetsutvikling i norsk jordbruk 1990–2009. Analyse basert på jordbrukets totalrekneskap

Hegrenes, Agnar;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Nov 2010
  • Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  • Country: Norway
Abstract
Dette notatet er ein del av det strategiske programmer Produktivitet og konkurranseevne i jordbruket – Samanlikning av Noreg og Finland. Programmet er finansiert av Noregs forskingsråd. Formålet med dette notatet er å kvantifisere produktivitetsutviklinga i Noreg på sektornivå. […]
Subjects
free text keywords: Jordbruk, Agriculture, Produktivitet, Productivity, VDP::Landbruksfag: 910, VDP::Agricultural sciences: 910
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Download from
NIBIO Brage
Report . 2010
Provider: NIBIO Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue