publication . Report . 2005

3Q - Endringer i jordbrukets kulturlandskap i Østfold, Oslo/Akershus og Vestfold - Tema Arealstruktur

Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Dec 2005
  • Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
  • Country: Norway
Abstract
NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker hele landet. Tilstandsregistreringen gjentas hvert femte år. Resultatene fra overvåkingen presenteres som et sett av indikatorer som beskriver tilstand til landskapets arealstruktur, biologisk mangfold, kulturminner og tilgjengelighet.Denne rapporten presenterer de første beregninger av endringer i Østfold, Oslo/Akershus og Vestfold.
Subjects
free text keywords: Jordbruk, Agriculture, Kulturlandskap, Cultural landscapes, Overvåking, Monitoring, VDP::Naturressursforvaltning: 914, VDP::Natural resource management: 914
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Download from
NIBIO Brage
Report . 2005
Provider: NIBIO Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue