publication . Report . 2014

Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland. Trendar og økonomisk utvikling 2003–2012. Tabellsamling 2008– 2012

Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  • Country: Norway
Abstract
Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 870 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande publikasjonen. Dette notatet inneheld lokale data frå Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Notatet er basert på driftsgranskingsdata frå dei tre fylka. I alt omfattar granskinga 91 bruk frå Rogaland og 53 bruk frå Agder-fylka. Bruka vert delt inn i to regionar, «Jæren» og «Agder og Rogaland andre bygder».
Subjects
free text keywords: Jordbruk, Agriculture, VDP::Samfunnsøkonomi: 212, VDP::Economics: 212
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Download from
NIBIO Brage
Report . 2014
Provider: NIBIO Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue