publication . Report . 2006

AR5 klassifikasjonssystem: Klassifikasjon av arealressurser

Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Skog og landskap
  • Country: Norway
Abstract
AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og landbruksnæringer. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som kan beskrives med samme verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning. Minste polygonstørrelse er generelt 2 dekar. Første versjon av datasettet er avleda fra digitalt markslagskart (DMK), og klassifiserte arealer...
Subjects
free text keywords: Skogbruk, Forestry, Arealressurser, Land resources, Jordbruk, Agriculture, Kart, Map, VDP::Landbruksteknologi: 916, VDP::Agricultural technology: 916
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue