publication . Report . 2014

Driftsgranskingane 100 år. Litt om jordbruket i 1910 og det første rekneskapsopplegget

Hegrenes, Agnar;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  • Country: Norway
Abstract
Formålet med dette notatet er å sjå på utforminga av det rekneskapsopplegget som Håkon Five utvikla rundt 1910. Bakgrunn for notatet, formål og problemstillingar er nærare omtala i kapittel 1. Håkon Fives argument for å føre rekneskap er omtala i kapittel 1. Five hevda at utviklinga i jordbruket var komen så langt at ein måtte føre rekneskap for å ha oversikt og for å kunne vurdere kva som svara seg eller ikkje. Sentrale spørsmål i dette notatet er:  Kva slags rekneskapssystem tilrådde Five for praktisk landbruk?  Kva system nytta han i dei første rekneskapsundersøkingane?  Kva viste rekneskap for dei første åra om økonomien i jordbruket?  Produserte jordbru...
Subjects
free text keywords: Skogbruk, Forestry, Jordbruk, Agriculture, VDP::Landbruksfag: 910, VDP::Agricultural sciences: 910
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Download from
NIBIO Brage
Report . 2014
Provider: NIBIO Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue