publication . Master thesis . 2015

Elektromagnetski induktivni senzor za mjerenje vodljivosti tla

Hržić, Matej;
Closed Access Croatian
  • Published: 16 Jul 2015
  • Country: Croatia
Abstract
Kroz diplomski rad objašnjen je temeljni princip rada te je prikazano trenutno stanje tehnologije EMI senzora. Za razumijevanje temeljnog principa rada senzora objašnjeni su osnovni fizikalni zakoni elektromagnetske indukcije, samoindukcije, međuinduktiviteta i vrtložnih struja. Prikazana je usporedba najpoznatijih dostupnih EMI senzora koji se koriste u preciznoj poljoprivredi. Kao praktično rješenje napravljen je EMI senzor koji mjeri vodljivost tla. Napravljeni senzor obavlja zadanu funkciju detekcije slane vode, ali ima probleme zbog izravnog vezanja odašiljačke i prijemne zavojnice. Osmišljen je sustav koji pokušava smanjiti utjecaj navedenih smetnji korišt...
Subjects
free text keywords: električna vodljivost, elektromagnetska indukcija, elektromagnetski induktivni senzor, karakteristike tla, međuinduktivitet, magnetska susceptibilnost, precizna poljoprivreda, samoindukcija, vrtložne struje, electrical conductivity, electromagnetic induction, electromagnetic inductive sensor, soil characteristics, mutual inductance, magnetic susceptibility, precision agriculture, self-induction, eddy current, TEHNIČKE ZNANOSTI. Računarstvo., TECHNICAL SCIENCES. Computing., TEHNIČKE ZNANOSTI. Elektrotehnika., TECHNICAL SCIENCES. Electrical Engineering.
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue