Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of the Un...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Analysis of the egovernment portal from the point of view of administrative procedural principles

Authors: Rihtaršič, Katarina;

Analysis of the egovernment portal from the point of view of administrative procedural principles

Abstract

Eksponentni razvoj tehnologije prinaša novosti na vseh področjih naših življenj, med drugim tudi v javni sektor, kar pomeni, da so se države prisiljene prilagoditi in se soočiti s pojavom digitalizacije. Digitalizacija zahteva popolno prenovo obstoječih procesov in posledično prenos upravnih postopkov v elektronsko obliko. Ob preoblikovanju upravnih zadev je izrednega pomena upoštevanje načel splošnega upravnega postopka, kar lahko razvijalcem storitev predstavlja velik izziv. V diplomskem delu so predstavljeni trendi in dobre prakse v razvoju e-uprave v Evropski uniji in sicer, avtomatizirano odločanje, prehod na digitalne dokumente in e-identifikacijo, kibernetska varnost in zasebnost ter izobraževanje in digitalna pismenost. Na podlagi trendov EU in načel upravnega postopka je bilo analiziranih pet različnih postopkov na državnem portalu eUprava. Prav tako je bil opravljen intervju s skrbnico portala. Ugotovljeno je bilo, da je eUprava na različne načine zgledna v okviru načel usmerjenosti k strankam, varstva pravic strank, transparentnosti in debirokratizacije. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je eUprava delno usklajena s trendi EU in da trenutno stanje še vedno dopušča možnosti za napredek. Diplomsko delo oriše trenutno stanje portala eUprava in izpostavi najboljše elemente določenih postopkov v okviru načel splošnega upravnega postopka. Podani so tudi predlogi, na podlagi katerih bi bil portal eUprava morda še uspešnejši, saj se z neprenehnim razvojem državljanom omogoča lažje in bolj učinkovito poslovanje z organi prav tako se veča njihovo zaupanje v elektronske storitve državne uprave. The exponential development of technology introduces innovations across all aspects of our lives, including the public sector. This implies that countries are compelled to adapt and confront the emergence of digitization. Digitization necessitates a complete overhaul of existing processes and, consequently, the migration of administrative procedures into electronic formats. When reshaping administrative affairs, it is of paramount importance to adhere to the principles of general administrative procedure, which can pose a significant challenge to service developers. This thesis presents trends and best practices in the development of e-government in the European Union, including automated decision-making, the transition to digital documents and e-identification, cybersecurity, privacy, and education and digital literacy. Based on EU trends and the principles of administrative procedure, an analysis was conducted on five different procedures on the state portal eUprava. Additionally, an interview was conducted with the portal administrator. The findings reveal that eUprava serves as an exemplary model in various aspects related to customer orientation, safeguarding the rights of parties, transparency, and reducing bureaucratic hurdles. It was also noted that eUprava is partially aligned with EU trends and that the current state still allows room for improvement. This dissertation outlines the current status of the eUprava portal and highlights the best elements of specific procedures within the framework of the principles of general administrative procedure. Furthermore, suggestions are provided based on which the eUprava portal could potentially become even more successful. Through continuous development, it aims to facilitate citizens' interactions with government agencies, ultimately fostering greater trust in electronic government services.

Country
Slovenia
Related Organizations
Subjects by Vocabulary

Universal Decimal Classification: udc:3.077.3:004(497.4)(043.2)

Keywords

e-uprava, upravni postopek, eUprava, načela upravnega postopka, administrative procedure, digitization, eGovernment, trends in the European Union, trendi Evropske unije, e-government, digitalizacija, principles of administrative procedure

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Green
Related to Research communities
Assessing the socio-economic impact of digitalisation in rural areas
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.