Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of the Un...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

Possibilities of growing chestnuts (Castanea sativa) on the forest soils

Authors: Novak, Estera;

Possibilities of growing chestnuts (Castanea sativa) on the forest soils

Abstract

Obseg pridelovanja kostanja (Castanea sativa) v nasadih v Sloveniji narašča, saj na trgu dosega visoko ceno in je pri ljudeh priljubljen sadež. Z vidika pridelovanja je kar zahtevna vrsta, saj za dobro rast in kakovosten pridelek potrebuje specifične naravne danosti. Ključni pogoj za uspešno gojenje so tla s kislo reakcijo. Vrednost pH tal mora biti v območju od 4,0 do 6,0. Samo pridelavo pa otežujejo tudi škodljivci in bolezni, ki so lahko odgovorni za izpad pridelka, celo propad drevesa. Glavni škodljivec je kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus), ki odlaga jajčeca v brste, zaradi česar se plod ne razvije, zavre pa tudi rast poganjkov in lesa. Med boleznimi, se v nasadu najbolj bojimo kostanjevega raka (Cryphonectria parasitica), saj se hitro širi in lahko povzroči propad drevesa, lahko tudi celotnega nasada. Zanimalo nas je ali bi bila naprava nasada na parceli v Vogljah, katere namembnost je gozd, smiselna in upravičena. Zato smo naredili analizo stanja - preverili klimatske in talne razmere ter značilnosti lege ter okoljske zahteve za uspevanje kostanja. Ugotovili smo, da je parcela v Vogljah delno primerna za napravo nasada kostanja, predvsem zaradi težkih tal in lege – parcelo obdaja gozd, ki vpliva na slabšo osvetlitev. Ostali okoljski dejavniki pomembni za uspešno gojenje kostanja, pa so znotraj zahtevanih mej. Chestnut (Castanea sativa) production in Slovenian plantations is increasing, as it fetches a high price on the market and is very popular among the population. From the point of view of cultivation, it is quite a demanding species, as it needs special natural conditions for good growth and high-quality yield. An important condition for successful cultivation is a soil with an acid reaction. The pH of the soil should be in the range of 4.0 to 6.0. The cultivation itself is also complicated by pests and diseases, which can be responsible for crop failure and even the collapse of the tree. The most important pest is the chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus), which lays its eggs in the buds, preventing fruit development and also inhibiting shoot and wood growth. Among the diseases, chestnut blight (Cryphonectria parasitica) is the most feared, as it spreads rapidly and can cause the collapse of the tree or even the entire plantation. We were interested in whether the establishment of an orchard on a plot of land in Voglje, the purpose of which is a forest, is reasonable and justified. Therefore, we examined the climate and soil conditions, as well as the characteristics of the site, and studied the ecological requirements for chestnut growth. We have found that the plot in Voglje is only conditionally suitable for the first chestnut cultivation, mainly because of the heavy soil and the location - the plot is surrounded by a forest, which affects the poor lighting. Other ecological factors that are important for successful chestnut cultivation are within the required limits.

Country
Slovenia
Related Organizations
Keywords

Phytophthora cambivora, črnilovka, kostanjeva šiškarica, kostanjev rak, chestnut, Castanea sativa, Dryocosmus kuriphilus, Phytophtora cambivora, založno gnojenje, ink disease, Curculio propinquus, kostanj, nasad, analiza tal, orchard, chestnut gall wasp, forest, fertilization, chestnut weevil, chestnut blight, gozd, kostanjar, soil analysis, Cryphonectria parasitica

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Green
Related to Research communities
Assessing the socio-economic impact of digitalisation in rural areas