Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of the Un...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

The challange of waste management: digital solution for the efficient removal of bulky waste

Authors: Lovišček, Enej;

The challange of waste management: digital solution for the efficient removal of bulky waste

Abstract

Diplomsko delo je posvečeno analizi in izboljšanju digitalizacije procesa odvažanja kosovnih odpadkov v Sloveniji. Analizirali smo obstoječi proces in trenutno digitalizacijo procesa ter predlagali nadgraditev digitalizacije procesa. Uporabili smo kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod, vključno z analizo dokumentov, intervjuji in razvojem prototipa. Razvili smo aplikacijo z uporabo tehnologij Spring Boot, mySQL, HTML5 in zunanjim sistemom Google Maps. Nato smo izvedli serijo intervjujev s ključnimi akterji, ki so nam podali mnenja in predloge za izboljšave. Naša aplikacija je znatno izboljšala obstoječi sistem naročanja odvoza kosovnih odpadkov, ki ga ponuja sistem Komunala.info. Vendar pa primerjava z mednarodnimi primeri, kot sta rešitvi, ki jih ponujata Ecube Labs in Waste Hero, kaže, da še vedno obstaja prostor za dodatne izboljšave, zlasti na področju avtomatizacije in analitike. Diplomsko delo ponuja praktične rešitve za izboljšanje sistema odvažanja odpadkov, zlasti v slovenskem kontekstu, saj smo ugotovili, da je ta proces pri nas pomanjkljivo digitaliziran. Delo ne le da naslavlja obstoječe težave, ampak tudi predstavlja rešitev za nadaljnje raziskave in implementacijo naprednejših funkcionalnosti. Rezultati imajo potencial, da pomembno vplivajo na učinkovitost odvažanja odpadkov v Sloveniji in s tem pripomorejo k boljši ekološki odgovornosti. The diploma thesis is dedicated to analyzing and improving the digitization of the bulky waste removal process in Slovenia. We analyzed the existing process and current digitalization of the process and proposed an upgrade. Qualitative and quantitative research methods were used, including document analysis, interviews, and prototype development. We developed an application using Spring Boot, MySQL, HTML5, and external Google Maps technologies. We then conducted a series of interviews with key players who offered their opinions and suggestions for improvements. Our application has significantly improved the existing system for ordering bulky waste removal, which is offered by the Komunala.info system. However, a comparison with international examples such as the solutions offered by Ecube Labs and Waste Hero shows that there is room for further improvements, especially in terms of automation and analytics. The thesis offers practical solutions for the improvement of the waste removal system, especially in Slovenia, where the process was found to be insufficiently digitized. The thesis does not only address the existing problems but also presents solutions for further research and implementation of advanced functionalities. The results have the potential to significantly influence the efficiency of waste removal in Slovenia, which would contribute to better ecological responsibility.

Country
Slovenia
Related Organizations
Subjects by Vocabulary

Universal Decimal Classification: udc:351.777.61:004.4'24(497.4)(043.2)

Keywords

avtomatizacija, odvažanje odpadkov, digitization, Spring Boot, komunalne storitve, utilities, optimizacija, optimization, digitalizacija, waste removal, automation

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Green
Related to Research communities
Assessing the socio-economic impact of digitalisation in rural areas
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.