publication . Book . 2014

Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum. Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech

Sobczak, Anna;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Poland
Abstract
Praca ukazuje jak archiwa zaczęły się zmieniać pod wpływem technologii informatycznych. Całość została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwsze dwa stanowią teoretyczne i historyczne wprowadzenie do problematyki. W pierwszym rozdziale – Informatyzacja archiwów wyjaśniono zagadnienie informatyzacji, na którą składa się komputeryzacja i implementacja systemów zarządzania informacją archiwalną. Podobnie przygotowany został też drugi rozdział – Początki digitalizacji, choć ten, w porównaniu z pierwszym, wzbogacono o wątek dotyczący analizy prób koordynacji digitalizacji od najwyższego do najniższego poziomu. Zastosowane w pracy pojęcie „cyfryzacja” rozumiane jest sz...
Subjects
free text keywords: archiwa cyfrowe, digital archives, records management, zarządzanie dokumentacją, digitalizacja, digitization, archiwizacja internetu, internet archiving, archiwa, state archives, national archives, archives, archiwa państwowe, Niemcy, Germany
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue