Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 1981

Metode tehničke i agrobiološke rekultivacije jalovišta i deponija površinskih kopova

Kukin, Aleksandar; Hadžić, Vladimir; Molnar, Imre; Milojković, Nadežda;
Open Access
Published: 01 Jan 1981
Publisher: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti
Subjects

FORESTRY, AGRICULTURE

Related to Research communities
Rural Digital Europe
Download from
lock_open
SciVie
Article . 1981
Providers: SciVie
moresidebar