Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Publication . Article . 2018

Misiņa bibliotēkas rokrakstu fonds: ".. rokraksti nav tikai dokumenti vien.."

Jaunmuktāne, Gunta;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2018
Publisher: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
Country: Latvia
Subjects

:SOCIAL SCIENCES [Research Subject Categories], Misiņš Jānis, Egle Kārlis, Misiņa bibliotēka, manuskripti, dokumenti, vēstules, dienasgrāmatas, fotogrāfijas, rokraksti, izografikas krājums, digitalizācija, Misiņš Library, manuscripts, documents, letters, diaries, photographs, original drawings, isographic fund, digitization

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Rural Digital Europe
moresidebar