publication . Article . 2018

Misiņa bibliotēkas rokrakstu fonds: ".. rokraksti nav tikai dokumenti vien.."

Jaunmuktāne, Gunta;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
  • Country: Latvia
Subjects
free text keywords: :SOCIAL SCIENCES [Research Subject Categories], Misiņš Jānis, Egle Kārlis, Misiņa bibliotēka, manuskripti, dokumenti, vēstules, dienasgrāmatas, fotogrāfijas, rokraksti, izografikas krājums, digitalizācija, Misiņš Library, manuscripts, documents, letters, diaries, photographs, original drawings, isographic fund, digitization
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue