publication . Conference object . 2013

LU Rakstu digitalizācijas process

Rozenberga, Gita;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2013
  • Country: Latvia
Abstract
Latvijas Universitātes Bibliotēkā 2010. gadā uzsākta LU Rakstu digitalizācija. Digitalizācija dod iespēju mūžīgi saglabāt un sniegt piekļuvi LU Rakstu digitālajām reprodukcijām. Latvijas Universitātes Bibliotēkā šis darbs uzsākts sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku, piedaloties projektā „Digitālās bibliotēkas izveide – 2 kārta”. Projekta ietvaros digitalizēti LU Raksti (1923-1943). Latvijas Universitātes Bibliotēka turpina uzsākto darbu. Lai digitalizācijas darbs tiktu veikts kvalitatīvi, ir būtiski izmantot kvalitatīvu digitālo reprodukciju veidošanas pamatprincipus un izprast digitalizācijas darbu kopumā un atsevišķu tās procesu secību. Novērojot un analizējot LU Rakstu digitalizācijas darbu, ir izveidota procesu shēma, kas atspoguļo vairākus darba virzienus: sagatavošanās posmu, skenēšanu, apstrādi, datu organizāciju un piekļuves nodrošināšanu.
Plakāts sagatavots LU 71. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdei, 31.01.2013.
Subjects
free text keywords: LU Bibliotēka, Digitalisation, Digitalizācijas process
Related Organizations
Communities
  • Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue