Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Publication . Conference object . 2013

LU Rakstu digitalizācijas process

Rozenberga, Gita;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2013
Country: Latvia
Abstract

Latvijas Universitātes Bibliotēkā 2010. gadā uzsākta LU Rakstu digitalizācija. Digitalizācija dod iespēju mūžīgi saglabāt un sniegt piekļuvi LU Rakstu digitālajām reprodukcijām. Latvijas Universitātes Bibliotēkā šis darbs uzsākts sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku, piedaloties projektā „Digitālās bibliotēkas izveide – 2 kārta”. Projekta ietvaros digitalizēti LU Raksti (1923-1943). Latvijas Universitātes Bibliotēka turpina uzsākto darbu. Lai digitalizācijas darbs tiktu veikts kvalitatīvi, ir būtiski izmantot kvalitatīvu digitālo reprodukciju veidošanas pamatprincipus un izprast digitalizācijas darbu kopumā un atsevišķu tās procesu secību. Novērojot un analizējot LU Rakstu digitalizācijas darbu, ir izveidota procesu shēma, kas atspoguļo vairākus darba virzienus: sagatavošanās posmu, skenēšanu, apstrādi, datu organizāciju un piekļuves nodrošināšanu.

Plakāts sagatavots LU 71. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdei, 31.01.2013.

Subjects

LU Bibliotēka, Digitalisation, Digitalizācijas process

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Rural Digital Europe
moresidebar