publication . Article . 2021

Renaissance man - Janis Ilsters

Kuzņecova, Kristīne;
Open Access Latvian
  • Published: 14 May 2021
  • Country: Latvia
Abstract
An article about Jānis Ilsters (1851-1889), Latvian botanist, pedagogue, poet, farmer, folklorist, local historian and author of the first botany textbook in Latvian language, informative materials about which and part of his herbarium are stored in the Botany and Mycology collections of the Museum of the University of Latvia.
Raksts par Jāni Ilsteru (1851-1889), latviešu botāniķi, pedagogu, dzejnieku, lauksaimnieku, folkloristu, novadpētnieku un pirmās botānikas mācību grāmatas latviešu valodā autoru, informatīvie materiāli par kuru un daļa no viņa ievāktā herbārija glabājas Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās.
Subjects
free text keywords: :HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science [Research Subject Categories], Jānis Ilsters, Janis Ilsters, botānika, botany, dzeja, poetry, pedagoģija, pedagogy, folklora, folklore, novadpētniecība, local history, lauksaimniecība, agriculture
Related Organizations
Communities
  • Rural Digital Europe
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue