Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Publication . Article . 2021

Cilvēks orķestris - Jānis Ilsters

Kuzņecova, Kristīne;
Open Access
Latvian
Published: 14 May 2021
Country: Latvia
Abstract

An article about Jānis Ilsters (1851-1889), Latvian botanist, pedagogue, poet, farmer, folklorist, local historian and author of the first botany textbook in Latvian language, informative materials about which and part of his herbarium are stored in the Botany and Mycology collections of the Museum of the University of Latvia.

Raksts par Jāni Ilsteru (1851-1889), latviešu botāniķi, pedagogu, dzejnieku, lauksaimnieku, folkloristu, novadpētnieku un pirmās botānikas mācību grāmatas latviešu valodā autoru, informatīvie materiāli par kuru un daļa no viņa ievāktā herbārija glabājas Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās.

Subjects

:HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science [Research Subject Categories], Jānis Ilsters, Janis Ilsters, botānika, botany, dzeja, poetry, pedagoģija, pedagogy, folklora, folklore, novadpētniecība, local history, lauksaimniecība, agriculture

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Rural Digital Europe
moresidebar