Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2021

Zemo digitalizācijas DESI rādītāju iemesli mazos un vidējos uzņēmumos Latvijā

Tone, Jānis;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract

Bakalaura darbā “Zemo digitalizācijas DESI rādītāju iemesli mazos un vidējos uzņēmumos Latvijā” tiks meklēti iemesli, kādēļ Latvija ir ar zemākajiem mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācijas līmeņa rādītājiem Baltijas valstīs un 5. zemākajiem Eiropas Savienībā Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI). Iemesli tiks meklēti, intervējot mazu un vidēju uzņēmumu vadītājus dažādās nozarēs.. Intervējamie būs mazu un vidēju uzņēmumu vadītāji, kuri ir speciālisti savā nozarē, bet kuriem ir atšķirīgas uzņēmumu digitalizācijas pakāpes pēc DESI digitalizācijas definīcijas. Darbā tiks arī izmantota datu analīze, pārbaudot saistību starp darbā atrastajiem iemesliem uz zemo uzņēmumu digitalizāciju. Mērķis šim darbam ir izstrādāt ieteikumus Latvijas valdībai, kā veicināt uzņēmumu digitalizāciju.

This study “Reasons for low digitalization DESI indicators in small and medium enterprises in Latvia” is aimed to search for reasons to why Latvia has the lowest bussiness digitalization among Baltic countries and 5th lowest business digitalization in European Union based on Digital economics and society index (DESI). Author will search for reasons through interviews with business managers from different industries. Interviewees will be small and medium sized enterprise managers with specialization in their industry with diffenrent digitalization levels in their respective businesses based on DESI definition of digitalization. In this study there also will be used data analysis with the main goal to verify proposed reasons for the low digitalization of bussinesses.

Subjects

Datorzinātne, digitalizācija, digitālā sabiedrība, digitālā transformācija, digitālās prasmes, digitālie risinājumi

Related Organizations
Related to Research communities
FORTHEM Alliance
moresidebar