Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Bachelor thesis . 2015

Baserrietara egindako eskola bisitak: lehen hezkuntzarako material didaktikoen diseinua, ezarpena eta ebaluazioa

Arenas Cortázar, Maialen;
Open Access
Basque
Published: 14 Oct 2015
Country: Spain
Abstract

58 p. [EUS] Gradu Bukaerako Lan honetan Arabako Nekazarien Elkartearekin (UAGA) sortutako lankidetzaren ondorioz egindako proposamen didaktiko bat aurkezten da, zehatz-mehatz nekazaritza-ustiategi baten inguruan. UAGAk eskola bisitak didaktikoki mugatuak zirela sumatzeaz gain, nekazal munduaren inguruko hezkuntza eta giza baloreak transmititzeko beharra ikusi zuen eta horren ondorioz, proiektu hau sortu zen. Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasleekin aurrera eraman zen proposamen hau, Gasteizko Aranbizkarra ikastolako 6. mailako ikasleekin hain zuzen, Trebiñuko labore estentsiboak eta ortu ekologikoa dituen ustiategi baten inguruan. Proposamen didaktiko honek erantzun ona jaso du bai irakasle baita ikasleen partetik ere eta erabilgarria izan da nekazal inguruko zenbait kontzeptu ikasteko. Emaitzek erakusten dute, adin horretako ikasleek ez dituztela genero estereotipoak markatuta. Baserritarren eta teknologiaren erabileraren inguruko pertzepzioan ordea, hasiera eta amaierako iritzien artean ezberdintasunak izan dira. Etekin gehiago ateratzeko eta ikasleengan eragin gehiago izateko asmoz, hainbat hobekuntza proposamen egin dira ikasleen motibazioa eta irakasleen inplikazioaren inguruan. [ES] En este Trabajo de Fin de Grado se presenta una propuesta didáctica centrada en una explotación agrícola, desarrollada en colaboración con la Unión Agroganadera de Álava (UAGA). Esta asociación manifestó que las visitas escolares que organizaban eran limitadas y expreso la necesidad de reforzar valores humanos y educativos del mundo de la agricultura. La propuesta se llevó a cabo con alumnos y alumnas del tercer ciclo de Educación Primaria, en concreto con estudiantes de la ikastola Aranbizkarra de sexto de primaria, centrada en una explotación agraria de labores extensivas y huerto ecológico. Esta propuesta didáctica ha recibido buena crítica por parte del alumnado y profesorado y ha sido útil para aprender algunos conceptos sobre el medio agrario. Los resultados demuestran que a esta edad no se han observado estereotipos de género en los alumnos y alumnas de esta edad. Sin embargo, la percepción que los estudiantes tenían sobre los agricultores y el uso de las nuevas tecnologías, sí que ha sufrido cambios considerables. Con el fin de sacar mayor rendimiento a la unidad didáctica, se han propuesto varias mejoras haciendo énfasis en la motivación del alumnado y la implicación del profesorado. [EN] In this Graduate Dissertation a teaching plan proposal is presented, which was developed in collaboration with the Agricultural and Farming Union of Alava/Araba (UAGA). UAGA feared that sporadic visits by pupils to farms did not raise enough awareness towards agriculture and farming. Hence, this initiative was set up to design farming oriented contents and to increase such awareness. This project was aimed at 6th grade students from Aranbizkarra Primary School and was based on a visit to a farm in Trebiño, specialized on cereal crops and organic horticulture. This teaching proposal has been warmly welcomed by both teachers and students, and has proved to be of great utility to learn about some topics on agriculture. In light of the results, no gender-based stereotypes were found in kids from that age. However, changes on perceptions about farmers and their use of technology have been observed. In order to improve the performance of this teaching plan, suggestions related to students´ motivation and teachers´ implication are discussed throughout this work.

Subjects

eskola bisitak, ingurumen-hezkuntza, nekazaritza, labore estentsiboak, ortu ekologikoa, estereotipoak, visitas escolares, educación ambiental, agricultura, labores extensivas, huerta ecológica, estereotipos, school visits, environmental education, agriculture, extensive work, ecological garden, stereotypes, eskola bisitak, ingurumen-hezkuntza, nekazaritza, labore estentsiboak, ortu ekologikoa, estereotipoak, visitas escolares, educación ambiental, agricultura, labores extensivas, huerta ecológica, estereotipos, school visits, environmental education, agriculture, extensive work, ecological garden, stereotypes

moresidebar