publication . Book . 1984

Landbrugets livsformer

Møllgaard, J.;
Restricted Danish
  • Published: 01 Jan 1984
  • Publisher: SBI forlag
  • Country: Denmark
Abstract
Publikationen giver en beskrivelse af landbrugets livsformer, og af hvordan landbefolkningen forholder sig til det nære samfund, det offentlige, til deres arbejde og til fremtiden. Formålet er at give et bredere grundlag for den fysiske planlægning, der nu i stigende grad også regulerer forholdene på landet.
Subjects
free text keywords: byplanlægning, landbrug, sociologi, levevilkår, landdistriktsplanlægning, livsformer, urban planning, agriculture, sociology, living conditions, rual district planning
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Download from
VBN
Book . 1984
Provider: VBN
Any information missing or wrong?Report an Issue