Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Thesis . 2021

An exploration of the influence of process and organizational innovation on the implementation of digital technologies in a small enterprise

Hartmann, Dennis;
Open Access
English
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Tartu Ülikool
Country: Estonia
Subjects

magistritööd, organisatsiooniarendus, innovatsioonid, digitaaltehnoloogiad, digitaliseerimine, väikeettevõtted, tootmisettevõtted, juhtumiuuringud, kombineeritud uurimismeetodid, kirjeldav statistika, korrelatsioonanalüüs, intervjuud, master's theses, organizational development, innovations, digital technologies, digitalisation, small enterprises, manufacturing enterprises, case analysis, mixed methods researches, descriptive statistics, correlation analysis, interviews

Related Organizations
Related to Research communities
Rural Digital Europe
moresidebar