Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Thesis . 2019

Study Materials for Robot Platform Robotont

Nigol, Madis Kaspar;
Open Access
Estonian
Published: 01 Jan 2019
Publisher: Tartu Ülikool
Country: Estonia
Abstract

As robotics has gained popularity, the need for robotics engineers has increased. Many robotics companies look for engineers with knowledge of ROS (Robot Operating System). Therefore, ROS should be taught in schools. A ROS capable robot platform called Robotont has been developed at the University of Tartu but it was missing study materials and supporting software. As a result of this effort, eight lab manuals for Robotont were created to introduce topics such as controllers, 2D and 3D mapping, and autonomous navigation. In addition, supporting ROS software was developed. Special focus was set on creating Gazebo simulation packages for Robotont to enable the use of study materials without the real robot. The study materials and robot software were piloted at Univeristy of Tartu Narva College.

Robootika on jõudsalt populaarsust kogunud ning seetõttu on suurenenud ka nõudlus robootikainseneride järele. Paljudes robootikafirmades otsitakse ROSi (Robot Operating System) oskusega inimesi, seega tuleks õpetada ROSi kasutamist. Tartu Ülikoolis on arendatud robotplatvorm Robotont, mis on ehitatud ROSile, kuid millel puudusid õppematerjalid ning seda toetav tarkvara. Töö raames valmis Robotondile kaheksa praktikumitööd regulaatorite, 2Dja 3D-kaardistamise ning autonoomse navigeerimise teemadel, seda toetav ROS tarkvara ning Gazebo simulatsioonikeskkond, mis võimaldab praktikumitöid läbida ilma robotita. Valminud praktikumitööd piloteeriti TÜ Narva kolledžis.

Subjects

õppematerjalid, roboti operatsioonisüsteem (ROS), roboti tarkvaraarendus, haridusrobot, study materials, ROS, robot software development, educational robot, magistritööd

Related Organizations
moresidebar