Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Thesis . 2020

Arbuskulaar-mükoriisseid seeni sisaldavad inokulaadid põllumajanduses

Lillipuu, Epp Maria;
Open Access
Estonian
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Tartu Ülikool
Country: Estonia
Abstract
Arbuskulaar-mükoriissed (AM) seened aitavad taimedel mullast toitaineid omastada, pakuvad kaitset stressi vastu ning parandavad mulla struktuuri. Tavapõllumajanduse praktikad mõjuvad AM seenekooslustele negatiivselt. AM seeni sisaldavaid inokulaate kasutades soovitakse inokulatsiooniga taimede kasvu ja saagist parandada, kuid inokulaate uurinud tööd on leidnud nende efektiivsuse kohta vastakaid tulemusi. Oma magistritöös uurin potikatses 11 tööstusliku inokulaadi võimet taimejuuri koloniseerida, neis sisalduvate AM seente ja muude mikroorganismide mõju taime biomassile ning tootekirjelduses olevate AM seeneliikide vastavust tegelikule koostisele. Leidsin, et vaid kaks inokulaati tekitasid taimedel juurte kolonisatsiooni ning inokulaatides olevate AM seened ja muud mikroorganismid ei omanud olulist positiivset mõju taimede biomassidele. Inokulaate sekveneerides tuli välja, et tootekirjelduses olevad AM seene liigid ei vasta suures osas neist leitud liikidele ning mitmes tootes oli AM seeni väga vähe või puudusid nad sootuks. Seega tuleks AM seeni sisaldavate inokulaatide tulemuslikuks rakendamiseks pöörata senisest suuremat tähelepanu inokulaatide kvaliteedikontrollile.
Subjects

arbuscular mycorrhiza, arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), inoculi, biostimulants, agriculture, sequencing, magistritööd, arbuskulaarne mükoriisa, arbuskulaar-mükoriissed seened, inokulaadid, biostimulaatorid, põllumajandus, krohmseened, sekveneerimine

Related Organizations
Related to Research communities
Rural Digital Europe
moresidebar