publication . Thesis . 2019

Robotipõhine kaugkohalolu käte liigutuste ülekandmiseks

Hallist, Martin;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Tartu Ülikool
  • Country: Estonia
Abstract
Eesti keeles: Robootika kiire areng toob kaasa vajaduse tarkadeks robotiteks. Veel ei ole loodud lahendust, mis oleks sama kohanemisvõimeline kui inimene. Seepärast on praegune parim lahendus luua vahendid inimeste ning robotite koostööks. Paraku ei kasutata potentsiaali piisavalt ära ning paljud robotite juhtimissüsteemid on kohmakad ning ebamugavad. See motiveerib looma süsteemi, mida oleks kerge ja mugav juhtida. Lõputöö keskendub teiste sarnaste lahenduste ning vajalike töövahendite tutvustamisele. Peamiseks nõudeks on manipulaatori vaba liikumine. Selle tulemusena valmis kaugjuhtimise lahendus, kus robotmanipulaator liigub vastavalt käte liikumiskiirusele n...
Subjects
free text keywords: ROS, robotics, teleoperation, Leap Motion Controller, robootika, kaugjuhtimine, bakalaureusetööd
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue