Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Thesis . 2018

Smart home

Umborg, Rauno;
Open Access
Estonian
Published: 01 Jan 2018
Publisher: Tartu Ülikool
Country: Estonia
Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida võimalust luua targa kodu süsteemi lahendus, mis ei sõltu olemasolevast infrastruktuurist. Töö käigus koostatakse operatsioonisüsteemi Android rakendus, kasutaja arvutis jooksev keskserver programmeerimiskeeles Python ja disainitakse ning luuakse rulookardinat keriv seade, mida rakendusest seejärel juhtida saab. Töös kirjeldatakse komponentide valiku põhimõtteid, tuuakse välja nende eelised ja puudused valitud ning alternatiivsete võimalike lahenduste vahel.

Subjects

bakalaureusetööd, nutikodu, arvutid, elektroonika, robootika, Android, smart home, computers, electronics, robotics

Related Organizations
Related to Research communities
Rural Digital Europe
moresidebar