publication . Master thesis . 2020

Masina kavatsuse väljendamine ja tõlgendamine

Oidekivi, Maarika;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Tartu Ülikool
  • Country: Estonia
Abstract
Robotite ning inimeste ruumi jagamiseks ning koostöö jaoks on vajalik omavaheline suhtlus. Roboti ja inimese vahelises suhtluses on tähtis nii masinapoolne inimese mõistmine kui ka see, et inimene mõistaks roboti poolt edastatut. Selleks on vaja, et robot suudaks end inimesele arusaadaval viisil selgeks teha. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida erinevaid võimalusi roboti kavatsuse väljendamiseks ning selle raames koostati kirjanduse kokkuvõte erinevatest juba välja pakutud kavatsuse väljendamise variantidest, viidi läbi küsitlus Eesti inimeste seas, et analüüsida nende arusaamist masina kavatsusest ning loodi masina mudel, mida visualiseeriti simulatsioo...
Subjects
free text keywords: automatiseerimine, robootika, tööstusrobootika, kavatsus, autonoomsed sõidukid, automation, robotics, industrial robotics, intent, autonomous vehicles, magistritööd
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue