publication . Report . 2019

Test av Veris MSP3 under norske forhold

Rindal, Kristian; Lindgaard, Håvard; Geipel, Jakob;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Feb 2019
  • Publisher: NIBIO
  • Country: Norway
Abstract
Høsten 2018 gjennomførte vi ved Senter for presisjonsjordbruk en test av spesialutviklet maskin (Veris MSP3) for «on-the-go» måling av pH, mold (organisk materiale; OM) og elektrisk ledeevne i jordbruksjord. Testen ble gjennomført på oppdrag av Franzefoss Minerals, som ønsket en objektiv evaluering av maskinen og dens egnethet under norske forhold. Maskinen ble testet i felt med spesielt fokus på pH målingene. Målinger av pH og OM som ble tatt med Veris ble sammenlignet med tilsvarende lab målinger fra jordprøver tatt fra de samme prøvestedene. Dataanalysen viste at det var svært dårlig samsvar mellom Veris- og lab målingene av både pH og OM. Maskinen har tidlig...
Subjects
free text keywords: Presisjonsjordbruk, Precision agriculture, Sensormålinger, VDP::Jordfag: 913, VDP::Soil sciences: 913
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue