publication . Master thesis . 2013

"Fløtning er vort yrke, samhold er vor styrke" Tømmerfløting ved Fetsund lenser 1861-1985

Berg, Thomas Støvind;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2013
Abstract
Tema for masteroppgaven er fløtingas historie i Fet, i hovedsak det som foregikk på- og i umiddelbar nærhet av fløtingsanlegget Fetsund lenser. Oppgaven belyser både arbeidsfunksjoner, arbeidsforhold og arbeidsmiljøet ved bedriften. Lensene på Fetsund var et av de største fløtingsanleggene i Norge og hadde en nøkkelfunksjon som tømmersorteringsanlegg i Glomma fra opprettelsen i 1861 til nedleggelsen av Glomma- fløtingen i 1985. I mange tiår var Fetsund lenser den største arbeidsplassen i distriktet med over 300 arbeidere på det meste. Fetsund lenser var administrasjonssenteret for fløtingsdistrikt 8, som omfattet Bingen lenser i Sørum, Fetsund lenser, Vestvolden...
Subjects
free text keywords: Fet, Fetsund, lenser, Sørum, Sørumsand, Bingen, Lillestrøm, Glennetangen, lense, tømmerfløting, lenseanlegg, lensearbeider, arbeiderhistorie, sosial, historie, sagbruk, sagbrukshistorie, timber, floating, loging, forestry, log, driving, booming
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
33 references, page 1 of 3

Martin Udsigt (1910-2005) (FLM.2003.16) Nerdrum i Fet, lensearbeider 1924-1934. Sesongarbeider. Intervjuet av Hans Nordby (Lensemuseum) i 2003.

Reidar Ekeli (1911-1993) (FLM.1991.05) Nerdrum i Fet, lensearbeider 1925-1977. Helårsarbeider i voksen alder.

Intervjuet av Gunnar Kikut (Fetsund Lensemuseum), 1. oktober 1990.

Olav Lund (1913-1996) (FLM.1986.01, FLM.1991.04) Nerdrum/Fetsund i Fet, lensearbeider 1927, fløter Funnefoss (Glomma) 1930-åra, dekksmann DS «Glommen» 1944, lensearbeider og skipper på M/B «Nøkken» 1944-1985, sluttrensker 1986. Helårsarbeider fra 1944-1985. Intervjuet 25.1.1986 av Bjarne Bergersen (Fet historielag) og 2. oktober 1991 av Gunnar Kikut (Fetsund Lensemuseum).

Kolbjørn Strandbakken (1915-2013) (FLM.2008.2) Nerdrum i Fet, lensearbeider 1920- og 1930 åra. Sesongarbeider.

Intervjuet av Thomas Støvind Berg i flere sekvenser i 2008.

Rolf Totorp (f. 1915) (FLM.2010.01) Skjønhaug i Trøgstad, Østfold, dekksmann på D/S «Glommen» i Øyeren 1941-1946, arbeidet ved Sleppetangen i sydenden av Øyeren ca. 1934-1950.

Intervjuet av Thomas Støvind Berg i to sekvenser i 2010.

Arnt Svartedal (f. 1918) (FLM.2011.02 og 2013.01) Skiptvet i Østfold, lensearbeider og båtskipper ved Glennetangen lense 1938-1973, skipper M/B «Mørkfos», Fetsund, 1973-1985. Var med å ta ned anlegget på Glennetangen i åra 1986- 1987/88. Intervjuet av Thomas Støvind Berg i flere sekvenser både i 2011 og 2013.

Per Stensrud (f. 1925) (FLM.2003.13) Nerdrum i Fet, lensearbeider 1938-1941/42. Sesongarbeider.

Intervjuet av Hans Nordby i 2003, samt av Thomas Støvind Berg i 2009 og 2012.

David Kvebaek (f. 1933) (FLM.2009.04) Nerdrum i Fet, lensearbeider 1940- åra, 1955-1959. Sesongarbeider. Intervjuet av Thomas Støvind Berg i tre sekvenser i 2009.

Leif Stensbye (1936-2009) (FLM.2003.14) Nerdrum i Fet, lensearbeider 1951, kontoransatt på lensene fra 1955-1969. Helårsarbeider.

Intervjuet av Hans Nordby, Fetsund Lensemuseum, i 2003.

Gunnar Andersen (f. 1937) (FLM.2003.06) Lillestrøm, skipper på M/B «Rauma» og helårsansatt ved lensene 1976-1978.

33 references, page 1 of 3
Any information missing or wrong?Report an Issue