research product . 2018

Úsporné zabezpečovací zařízení s modulem (Espressif) ESP8266/ESP32

Ondráček, Petr;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na vhodnou cloudovou službu a e-mail. Teoretická část je zaměřena na problematiku Internetu Věcí, cloudové služby a popis jednotlivých komponent zařízení. Druhá část práce se zabývá návrhem schéma zapojení, řídícího programu a výpočtu spotřeby zařízení. Třetí část je již zaměřena na praktickou realizaci navrženého zařízení, návrh a tvorbu desky plošných spojů, ochranné krabičky pro zařízení, programování, vytvoření cloudového kanálu pro vizualizaci n...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Wifi modul, ESP32, magnetický kontakt, cloudová služba, Internet Věcí, deska plošných spojů, Wifi module, magnetic contact, cloud service, Internet of Things, printed circuit board
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue