research product . 2017

Využití možností IoT pro reinženýring podnikových procesů

Hujňák, Vilém;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění pohybu oprávněných osob ve firemních prostorách s vyžitím vícefaktorové autentizace. The bachelor's thesis deals with the issue of Business Process Reengineering using possibilities of the Internet of Things. The thesis describes a method for implementing IoT solutions in a procedural manner and has been validated in a case study process - ensuring a movement of authorized persons in a company premises using multi-factor authentication. B
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Internet věcí, reinženýring podnikových procesů, Internet of Things, Business Process Reengineering
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue