research product . 2013

Identifikace drah soustředěného povrchového odtoku a jejich stabilizace

Hájek, Daniel;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu identifikovat dráhy soustředěného povrchového odtoku v povodí řeky Svratky a vyhodnotit množství a typ pozemků jimi ohrožených. Aim of this study is to identify the pathways of concentrated surface runoff with assistance of digital terrain model in the river basin of Svratka and evaluate quantity and type of endangered grounds. A
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Akumulace odtoku, ArcGIS, DesQ, digitální model terénu, dráha soustředěného povrchového odtoku, eroze, erozní smyv, Svratka, Flow accumulation, ArcGis, digital terrain model, pathways of concentrated surface runoff, erosion, erosion wash
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue